Elektrod Mengimpal
Elektrod Mengimpal
Elektrod Mengimpal
Elektrod Mengimpal
Elektrod Mengimpal
Elektrod Mengimpal

Elektrod Mengimpal

ElektrodMengimpal


Elektrodmengimpaljugaprodukutamasyarikatkami.Kamijugamengeluarkankawatlasdanflukskimpalan.Bahankimpalansyarikatkamimempunyailebihdaripadaseratusjenis, yang kebanyakannyaterdiridaripadawayarkimpalanjeniskelulikarbonrendah, jeniskelulitahan karat, aloijenisaluminium, flux cored, jeniskelulialoirendah, jenis arc tenggelamdan lain-lain.Merekadigunakansecarameluasdalambidang petroleum dan gas paip, platform minyak, veseltekanan, pembuatanbekas, perkakasperubatan, industrikeretaapi, pembinaankapal, kereta, motosikal, danbanyaklagi. Denganpenguasaanpasaransebanyak 10% danpengeluarantahunansebanyak 200,000 tan, kamitelahmenjualprodukkamikepadalebihdaripada 70 buahnegaradanwilayahdiseluruhduniasepertilebihdaripada 20 wilayahdandaerahdi China, Asia Tengah, AfrikaSelatan, EropahdanAmerika, dan lain-lain.

SpesifikasiTeknikal
bagiElektrodMengimpal

Jenis

No.

Model

 

HTR407

E6015-B3

HTR417

E6015-B3-VNb

HTR507

E5MoV-15

ProdukPipeline Steel

E6010

Formula PeringkatRendah

E6011

Formula PeringkatRendah

E6010

Formula PeringkatTinggi

E6011

Formula PeringkatTinggi

E7010

 

E7011

 

Produk Carbon Steel

HTJ502

E5003

J421

E6013

 

E6012

 

E6013

HTJ422 (untuk eksport)

E4303

HTJ422

E4303

Produk Cast Iron

Z100

EZFe-2

Z117

 

Z208

EZC

Z308

EZNi-1

Produk Surfacing Series

D102

EDPMn2-03

D106

EDPMn-16

D112

EDPCrMo-A1-03

D172

EDPCrMo-A3-03

D207

EDPCrMnSi-A1-15

D212

EDPCrMo-A4-03

D256

EDMn-A-16

D266

EDMn-B-16

D322

EDRCrMoWV-A1-03

D608

EDZ-A1-08

D707

EDW-A-15

ProdukKeluliLow Temperature

W607

E5015-G

W707

E5015-G

Produk Iron Power

HTJ501Fe16

E5024

HTJ421Fe18

E4324

Produk Stainless Steel

HTA102

E308-16

HTA107

E308-15

HTA002

Borang ditanya